Về Bộ Ngân khố Hoa kỳ

Về Bộ Ngân khố Hoa kỳ

 

Nhiệm vụ

Duy trì nền kinh tế vững mạnh đồng thời tạo ra các cơ hội việc làm và kinh tế bằng cách thúc đẩy các điều kiện cho phép ổn định và tăng trưởng kinh tế ở trong và ngoài nước, tăng cường an ninh quốc gia bằng việc đấu tranh chống các mối đe dọa và bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính và quản lý có hiệu quả tài chính và tài nguyên của Chính phủ Hoa Kỳ..

 

Bộ Ngân khố Hoa kỳ là cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và đảm bảo an ninh tài chính của Hoa Kỳ. Bộ chịu trách nhiệm cho một loạt các hoạt động như cố vấn cho Tổng thống về các vấn đề tài chính và kinh tế, khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững, và bồi dưỡng việc quản trị cải tiến trong các tổ chức tài chính. Bộ Ngân khố Hoa kỳ điều động và duy trì các hệ thống có tính chất quyết định đối với cơ sở hạ tầng tài chính của quốc gia, như sản xuất tiền kim loại và tiền giấy, giải ngân thanh toán cho công chúng Mỹ, thu thuế, và vay các ngân khoản cần thiết để vận hành chính phủ liên bang. Bộ hợp tác với các cơ quan khác của liên bang, các chính phủ nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế để khuyến khích tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nâng cao mức sống, và trong phạm vi có thể, dự đoán và ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế. Bộ Ngân khố Hoa kỳ cũng đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng trong việc tăng cường an ninh quốc gia bằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại các mối đe dọa của nước ngoài đối với Hoa Kỳ, nhận biết và xác định các hệ thống hỗ trợ tài chính của các mối đe dọa an ninh quốc gia, nâng cao các biện pháp an toàn cho các hệ thống tài chính của chúng ta..

 

Tổ chức

Bộ Ngân khố Hoa kỳ được tổ chức thành hai bộ phận chính: các văn phòng thuộc Bộ và các cục điều hành. Các Văn phòng thuộc Bộ chủ yếu chịu trách nhiệm thiết lập chính sách và quản lý Bộ nói chung, trong khi các cục điều hành thực hiện các hoạt động cụ thể được giao cho Bộ. Các cục điều hành chiếm 98% lực lượng lao động của Bộ Ngân khố. Các chức năng cơ bản của Bộ Ngân khố Hoa kỳ bao gồm:

  • Quản lý tài chính Liên bang;
  • Thu thuế, thuế quan và các khoản tiền đã trả và còn nợ của Hoa kỳ và thanh toán tất cả các hóa đơn của Hoa Kỳ;
  • Tiền tệ và tiền kim loại ;
  • Quản lý các tài khoản và nợ công của Chính phủ;
  • Giám sát các ngân hàng quốc gia và các tổ chức tiết kiệm;
  • Cố vấn về tài chính quốc tế và quốc nội, chính sách thuế, mậu dịch, kinh tế, tiền tệ;
  • Cưỡng chế thực thi luật pháp về thuế và tài chính Liên bang;

Điều tra và truy tố những người trốn thuế, kẻ làm giả, và giả mạo.