Làm thế nào Để đổi Tiền Hư, Rách

Làm thế nào Để đổi Tiền Hư, Rách

Cục Ấn loát Bộ Ngân khố hoàn lại đồng tiền bị hỏng một phần hoặc bị hư hại nặng như một dịch vụ công cộng miễn phí. Để thay thế đồng tiền bị hư, rách hãy gửi yêu cầu lên đơn vị quản lý tiền bị hư, rách.

 

Địa chỉ Gửi thư và Thông tin Liên lạc

Bưu điện USPS:

Bureau of Engraving & Printing
MCD/OFM, Room 344A
P.O. Box 37048
Washington, DC 20013

 

Không phải Bưu điện, nghĩa là FEDEX/UPS:

Bureau of Engraving & Printing
MCD/OFM, Room 344A
14th and C Streets SW
Washington, DC 20228

 

Các số Điện thoại Liên lạc:

(866) 575-2361 (miễn phí)
(202) 874-2141

 

Mọi cố gắng sẽ được thực hiện để gọi lại tất cả các cuộc điện thoại trong vòng 48 giờ. Nếu quý vị sử dụng Caller ID cho các cuộc gọi đến, xin vui lòng lưu ý rằng số điện thoại của chính phủ không được nhận dạng vì lý do an ninh.

Địa chỉ Thư điện tử cho các câu hỏi và yêu cầu thông tin trạng thái:  MCDSTATUS@bep.gov

Tiền bị hư hoặc "rách" có thể được chuyển qua bưu điện hoặc chuyển tay tới Cục Ấn loát Bộ Ngân khố. Khi tiền bị hư rách được trình lên, một bức thư nên được gửi kèm trong đó nêu rõ giá trị ước tính của tiền và giải thích tiền bị hư, rách như thế nào. Để Chuyển tiền Điện tử (EFT) hãy cung cấp thông tin ngân hàng. Nếu là chi phiếu, hãy cung cấp địa chỉ gửi thư và tên người được trả tiền.

Mỗi trường hợp đều được kiểm tra cẩn thận bởi một giám định viên tiền bị hư, rách có kinh nghiệm. Thời gian cần thiết để xử lý từng trường hợp thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp và khối lượng công việc của giám định viên đó. Các yêu cầu tiêu chuẩn có thể mất tối đa 6 tháng đến 24 tháng để xử lý tùy thuộc vào tình trạng của tiền. Đối với các trường hợp được dự kiến sẽ mất hơn 12 tuần để xử lý, Cục Ấn loát Bộ Ngân khố sẽ phát hành một giấy xác nhận bằng văn bản.

Đề nghị quý vị gửi tất cả tiền bị hư, rách bằng "Thư Bảo Đảm, Yêu cầu Gửi trả lại Giấy biên nhận". Mua bảo hiểm cho việc vận chuyển là trách nhiệm của người gửi.

Việc đích thân giao tiền bị hư, rách tới Cục Ấn loát Bộ Ngân khố được chấp nhận trong khoảng thời gian từ 08:00 - 11:30 sáng và 12:30 - 02:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ và ngày nghỉ. Bộ phận xử lý Tiền bị Hư, Rách của BEP được đặt tại Đường 14 và Đường C, Tây Nam, Washington, DC 20228.

Giám đốc Cục Ấn loát Bộ Ngân khố có quyền cuối cùng đối với việc giải quyết các khiếu nại tiền bị hư, rách.

 

Mặc dù thẩm định viên của Bộ Ngân khố thường có khả năng xác định số lượng và giá trị tiền bị cắt xén, việc đóng gói cẩn thận để tránh hư hại thêm là cần thiết.

 

Các thủ tục sau đây nên được áp dụng khi đóng gói tiền bị hư, rách:

  • Bất kể tình trạng của tiền như thế nào, đừng làm xáo trộn thêm các mảnh vụn trừ khi thực sự cần thiết.
  • Nếu tiền bị giòn ra hoặc có khuynh hướng tách thành từng phần riêng, gói tiền cẩn thận bằng nhựa và vải mà không làm xáo trộn các mảnh vụn và đặt gói tiền trong một hộp đựng an toàn.
  • Nếu tiền đã bị hư, rách trong ví, hộp, hoặc hộp đựng khác, cần để tiền trong hộp đựng để bảo vệ các mảnh vụn khỏi bị hư hại thêm.
  • Nếu thực sự cần thiết phải bỏ các mảnh vụn ra khỏi hộp đựng, hãy gửi cả hộp đựng đi cùng với tiền và những thứ khác mà có thể có những mảnh vụn tiền dính vào.
  • Nếu tiền đang phẳng khi bị hư, rách, đừng cuộn hoặc gấp tờ tiền.
  • Nếu tiền đã được cuộn khi bị hư, rách, đừng cố tháo ra hoặc vuốt thẳng ra.
  • Nếu tiền kim loại hoặc bất kỳ kim loại nào khác bị lẫn với tiền, hãy lấy ra cẩn thận. Bất cứ tiền kim loại nào bị tan, chảy hoặc bị hư, vỡ đều nên được gửi tới Cục Đúc tiền Hoa kỳ để lượng giá.